Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Panākumi vēstures olimpiādē

11.12.2020
 

Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamie piedalās dažādos konkursos, olimpiādēs, tajā skaitā arī Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību un pašvaldībām organizētajā valsts Vēstures 27. Olimpiādē.

Olimpiādes dalībniekiem bija iespēja attīstīt dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” standartā noteiktās zināšanas, prasmes un iemaņas un veicināt prasmes darbam ar dažādiem vēstures avotiem, kartēm un statistiku un prasmes izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli pārsprieduma veidā.

Daugavpils būvniecības tehnikuma grupas 2-04 (arhitektūras tehniķis, gr. audzinātāja I.Kriškijāne) audzēkne Anastasija Vinogradova piedalījās Olimpiādes 2. posmā 10. decembrī. Olimpiāde notika tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, darba ilgums - līdz 240 minūtēm. Dalībnieku uzrādītos rezultātus vērtēja elektroniski valsts olimpiādes žūrijas komisija, kuras sastāvā ir izglītības iestāžu vēstures skolotāji. Anastasija ieguva 1.vietu starp 63 dalībniekiem Daugavpils pilsētā.

Valstī piedalījās 947 dalībnieki, maksimālais punktu skaits bija 178 no 219. Vidējais punktu skaits valstī - 135,5. Anastasija ieguva 164 punktus, parādot savas zināšanas gan tehnoloģiju attīstības hronoloģijā, gan Latvijas lielāko pilsētu attīstībā. Priecājamies par Anastasijas panākumiem. Jauniete ar savu entuziasmu, zinātkāri, centību sasniedz savus mērķus!

Sagatavoja:

N. Leončuka

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja

« atpakaļ