Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Drošība - ieteikums audzināšanas darbam

22.02.2021

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam.

Akcija „Ieteicamā literatūra un informācijas avoti audzināšanas darbam” iekļauj sešus šādus literatūras apkopojumus, kurus ikviens audzinātājs var izmantot organizējot audzināšanas stundas vai individuālo darbu ar audzēkņiem.

 

6. Drošība

 

 

Apzīmējumi:

D – IPĪV “Dagda” bibliotēka

V – IPĪV “Višķi” bibliotēka

LCB – Latgales Centrālā bibliotēka

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

Nr.

Autors

Nosaukums

Gads

Anotācija

Pieejamība

DBT

LCB

DPIP

1.     

 

Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

[2020]

https://www.vugd.gov.lv/sites/vugd/files/data_content/vugd_all2021_0.pdf

Informatīvais materiāls iedzīvotājiem par rīcību dažādu apdraudējumu gadījumā

https://www.vugd.gov.lv/sites/vugd/files/data_content/vugd_poster_a31.pdf - plakāts

+

 

 

2.     

 

Ceļa zīmes

2016

Kartītes ātrai iegaumēšanai

+

D

 

 

3.     

CSDD

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos

2019

Šis izdevums palīdzēs sagatavoties eksāmenam ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. Tas satur jautājumus, ar kuriem saskarsieties eksāmena laikā, un tie sakārtoti pa tēmām atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

+

+

 

4.     

CSDD

Tematiskie uzdevumi motociklu vadītājiem

2012

2014

Šis izdevums palīdzēs sagatavoties eksāmenam ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. Tas satur jautājumus, ar kuriem saskarsieties eksāmena laikā, un tie sakārtoti pa tēmām atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

+

+

 

5.     

CSDD

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums

2016

2019

CSDD izdevums

+

+

 

6.     

CSDD

Ceļa zīmes un apzīmējumi

2016

pielikums grāmatai "Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums"

+

+

 

7.     

Falka, Sandra u.c.

Drošība uz ceļa: skolotāja rokasgrāmata

2009

Skolotāja rokasgrāmatas mērķis ir sniegt skolotājiem informāciju par metožu daudzveidību, kas izmantojamas, mācot skolēniem dažādus ceļu satiksmes drošības jautājumus. +CD

 

+

 

8.     

Kalns, Guntis (red.)

Pirmā palīdzība: palīdzība jebkura vecuma cietušajam jebkurā neatliekamā situācijā : rokasgrāmata

2010

Grāmatā apkopota informācija par pirmo palīdzību jebkura vecuma cietušajam neatliekamā situācijā, kas apdraud viņa veselību vai dzīvību. Informācija sakārtota ļoti pārskatāmi, tādēļ ātri iespējams sameklēt nepieciešamās ziņas par palīdzības sniegšanu 110 dažādu veselības problēmu un traumu gadījumā. Darbību secība katrā situācijā uzskatāmi parādīta arī ar attēliem. Grāmatā sniegtā informācija atbilst visjaunākajiem uzskatiem un autoritatīvu medicīnas speciālistu atziņām. Grāmatas nodaļas ir sagrupētas atbilstoši ķermeņa orgānu sistēmām vai negadījuma cēloņiem. Atsevišķās lappusēs sniegta viegli saprotama un bagātīgi ilustrēta informācija par atsevišķu cilvēka orgānu sistēmu uzbūvi un darbību.

+

D

+

 

9.     

Kalns, Guntis (red.)

Pirmā palīdzība: īsi pats galvenais

2010

Brošūrā sniegts viegli saprotams īsu padomu apkopojums neatliekamās palīdzības sniegšanai dzīvību apdraudošu ievainojumu vai veselības problēmu gadījumos. Darbību secība katrā situācijā uzskatāmi parādīta arī ar attēliem.

+

 

+

 

10.   

Katkovska, Maija

Drošība internetā: rokasgrāmata skolotājiem

2011

https://drossinternets.lv/uploads/materials/files/rokasgramata-drosiba-interneta.pdf

Rokasgrāmatā ir apskatīti svarīgākie jautājumi par drošību internetā. Piedāvāti praktiski uzdevumi un situāciju analīzes piemēri, kas ļaus izprast risku būtību, ka arī sniegti padomi, ko darīt, lai internets būtu drošāks bērniem. Rokasgrāmatā iekļautās tēmas ļaus skolotājiem iemācīt bērniem būt atbildīgiem un gudriem interneta lietotājiem.

+

+

 

11.   

Kondrāte, Irēna u.c.

Pusaudžiem par intīmo

2003

Rokasgrāmata skolotājiem

 

+

 

12.   

Kondrāte, Irēna u.c.

Pusaudžiem par intīmo

2004

Aktivitātes darbam klasē

 

+

 

13.   

Kunda, Ilona u.c.

Skolas politika apreibinošo vielu lietošanas profilaksē

2000

Rokasgrāmata izglītības darbiniekiem

 

 

+

14.   

Kusiņš, Juris

Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis

2011

Mācību līdzeklis izmantojams apgūstot civilo aizsardzību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai visās LR augstākajās un vidējās mācību iestādēs, profesionālās apmācības kursos un individuālai šo jautājumu apgūšanai.

+

+

 

15.   

Ozoliņa, Žaneta (red.)

Cilvēka drošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei

2012

Lasītāju vērtēšanai nodotā grāmata “Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei” atspoguļo triju gadu laikā uzkrātās idejas, zināšanas, ieteikumus, kuru radīšanā piedalījušies daudzi domubiedri un atbalstītāji, kuru pieredze un intelektuālais kapitāls kādā no cilvēkdrošības jomām ir visnotaļ unikāls Latvijā. 

 

+

 

16.   

Pavlovska, Anna (red.)

Bērnu drošība: mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām

2011

Drošība - tie ir apstākļi un situācijas, kad visi, gan lielie, gan mazie, var justies pasargāti un ne no kā nav jābaidās. Drošība ir svarīga lieta labsajūtas, prieka un miera radīšanā. Bet par drošību esam atbildīgi mēs visi un nedrīkstam aizmirst, ka atbildību par bērnu drošību nevaram deleģēt pašiem bērniem, jo viņi ir tikai bērni un viņiem ir tiesības daudzas lietas nezināt.

 

+

 

17.   

Rašenbauma, Daina (rež.)

Risks garšīgais un indīgais: dokumentālā mācību filma

2016

https://youtu.be/9zDmCxro2fY

Projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros tapusi jauna filma. Projekts ik gadu tiek veidots ar mērķi samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Šogad režisores Dainas Rašenbaumas un redaktores Kristas Vāveres dokumentālajā filmā “Risks. Garšīgais un indīgais” iekļautas intervijas ar jauniešiem, kuri paši cietuši kādā sāpīgā negadījumā, filmu papildina jauniešu vidū populāru cilvēku pieredzes stāstu intervijas ar Mairi Briedi, Reini Nitišu, Artūru Skrastiņu un Andri Buli.

 

 

+

18.   

Strode, A. (red.)

Ceļā ar velosipēdu: ceļu satiksmes drošība pusaudžiem

2005

Vasaras sezona neizbēgami nāk ar velosipēdistu aktivizēšanos uz ielām un ceļiem. Šī brošūra palīdzēs pusaudžiem labāk iepazīt gan velosipēda mehānismu, apkopi, gan noteikumus gājējiem, gan ceļu satiksmes noteikumus pašiem velosipēdistiem, gan negadījumu cēloņus un to novēršanu. Cerams, ka šis izdevums būs labs palīgs un padomdevējs visiem velobraucējiem.

+

D

+

 

19.   

UNDCP

Skolēni un narkotikas

2001

Rokasgrāmata skolotājiem

+

+

+

20.   

Vaivade, Vineta; Valdmane, Liene

Pasaule tīmeklī: mācību līdzeklis 5.-9. klases skolēniem

2016

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/uzdevumu-gramata-pasaule-timekli

Grāmata "Pasaule tīmeklī” ir mācību līdzeklis skolēna medijpratības pilnveidei pamatskolā, kas palīdzēs apgūt kritiskās domāšanas, mācību, lasīšanas un rakstīšanas, diskutēšanas un argumentēšanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes.
Mācību līdzeklis ir izmantojams dažādos mācību priekšmetos un klases audzināšanas stundās, tādējādi sekmējot mācību procesa kopveselumu un kompetenču pieejas īstenošanu.

 

+

+

21.   

VISC

Civilā aizsardzība. Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam vispārējā un profesionālajā izglītībā

2011

https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/civila_aizsardziba.pdf

https://www.slideserve.com/barny/civil-aizsardz-ba - prezentācija. Valsts un pašvaldību loma ārkārtas situāciju gadījumā. 6. tēma. Valsts iestādes un dienesti, kas veido civilās aizsardzības sistēmas struktūru un pārvalda katastrofas.

+

 

 

22.   

Zemīte, Linda (red.)

Drošība internetā: praktiski ieteikumi un noderīgi padomi

2009

Izlasot šo grāmatiņu, uzzināt vēl nezināmo vai atkārtot jau zināmo var ne tikai skolēns, bet arī viņa skolotājs un vecāki – visi, kuri vēlas būt informēti par drošību internetā, kā arī pārzināt ar internetu saistītos riskus. Grāmata izveidota ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atbalstu, izmantojot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Centra "Dardedze" informāciju.

V

+

 

23.   

Žuļņevs, Nikolajs

Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā: ar komentāriem un ilustrācijām

2015

2018

Grāmata adresēta autoskolu kursantiem un visplašākajam autovadītāju - esošo un topošo - lokam. Autoru komentāri, ilustratīvais materiāls, krāsainās ilustrācijas ļaus labāk izprast satiksmes noteikumu nianses

+

+

 

24.   

Палфри, Джон

Дети цифровой эры

2011

Эта книга посвящена тем, кто едет в метро на свою первую работу и слушает музыку из микронаушников от плеера iPod, а не тем, кто еще не забыл, как пользоваться плеером Sony Walkman, или помнит, что такое долгоиграющие пластинки или восьмидорожечные магнитофонные ленты. Сегодня достигают совершеннолетия представители первого поколения цифровой эры - дети, родившиеся и выросшие в цифровом мире, - и они сделают наш мир таким, каким он предстает в их понимании. Кто они, дети цифровой эры? Авторы этой книги предлагают подробный портрет молодых людей, которые могут показаться, с одной стороны, чрезвычайно продвинутыми, а с другой - на удивление ограниченными.
Читателю предлагается авторский взгляд на широкий спектр вопросов - от морально-этических до конкретных практических проблем, возникающих у представителей цифрового поколения, - поэтому книга станет хорошим источником информации для родителей, педагогов и многих других представителей старшего поколения, желающих понять цифровое настоящее и повлиять на цифровое будущее.

 

+

 

« atpakaļ