Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

VIAA pateicības raksts par veiksmīgu sadarbību

11.02.2021

Daugavpils būvniecības tehnikums saņēmis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pateicības rakstu par veiksmīgu sadarbību projekta  “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” realizēšanā un mērķu sasniegšanā.

Par projektu: ESF projekta Nr.7.2.1.2./15/I/001  “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” mērķis ir paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu, kā arī nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Ludza” projekta īstenošanas ietvaros 2019. gadā uzsāka profesionālās vidējās izglītības 1,5 gadu programmas “Būvdarbi” ar kvalifikāciju “Apdares darbu tehniķis” apmācības. Diplomus par vidējās profesionālās izglītības programmas apguvi saņēma 11 audzēkņi.

« atpakaļ