Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Pievienojies mūsu komandai

09.02.2021
 

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina darbā profesionālās izglītības skolotāju profesijas kods – 2320 01 sekojošos mācību priekšmetos:

 1. Sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana
 2. Teritorijas labiekārtošanas darbi
 3. Ģeotehniskie darbi
 4. Lauku izpētes darbi
 5. Būvju pamatu apsekošana
 6. Inženierkomunikāciju ierīkošana un uzturēšanas plānošana un organizēšana
 7. Inženierkomunikāciju montāžas un uzturēšanas vadīšana un kontrole
 8. Inženierkomunikāciju materiālu plūsma un izmaksas
 9. Siltumtīklu montāža
 10. Siltumapgādes sistēmu un iekārtu ekspluatācija
 11. Siltumavotu montāža
 12. Tiesību zinību pamati

Dodam iespēju apvienot vairākus darbus, strādājot arī attālināti.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām.
 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1.pakāpei.

Darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” sākot no 850 euro par pilnu slodzi.

Būsim priecīgi redzēt savā kolektīva jaunus pedagogus, kas tikai uzsāka savas darba gaitas attiecīgajā nozarē, gan arī tos, kas ir pieredzē bagāti speciālisti, kuri labprāt dalītos ar savām zināšanām un prasmēm.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 21.februārim Daugavpils būvniecības tehnikumam uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv ar norādi "profesionālās izglītības skolotājs (norādot atbilstošo mācību priekšmetu)".

* Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Daugavpils būvniecības tehnikuma administratīvā nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

« atpakaļ