Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Piederība valstij - ieteikums audzināšanas darbam

19.01.2021
 

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam.

Akcija „Ieteicamā literatūra un informācijas avoti audzināšanas darbam” iekļauj sešus šādus literatūras apkopojumus, kurus ikviens audzinātājs var izmantot organizējot audzināšanas stundas vai individuālo darbu ar audzēkņiem.

2. Piederība valstij

 

Apzīmējumi:

D – IPĪV “Dagda” bibliotēka

V – IPĪV “Višķi” bibliotēka

LCB – Latgales Centrālā bibliotēka

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

Nr.

Autors

Nosaukums

Gads

Anotācija

Pieejamība

DBT

LCB

DPIP

2.1

Alens, Džons

Skolēnu izaugsmes veicināšana: palīgs klases audzinātājam

2000

Plānveidīga rokasgrāmata, kas piedāvā klases diskusiju tēmas.
Palīdz risināt skolēnu problēmas, kas saistītas ar zemu pašvērtējumu, vājām sociālām iemaņām, paškontroli un sociālo atbildību.

Paredzēta skolotājiem, skolu psihologiem un ikvienam, kas strādā ar bērnu kolektīviem.

D

 

 

2.2

Andersone, Rudīte

Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās

2004

 

+

+

+

2.3

Apinis, Pēteris

Latvijai 100: Latvijas valsts simtgadu vēstures brīvs pārstāsts un vizualizācija fotogrāfijās un mākslas darbos

2018

Patiesībā šī grāmata ir "Latviešu stāsti fotogrāfijās". Pats autors saka: "Grāmatā centos pastāstīt par Latviju. Bet Latvija ir kaut kas plašāks par 64 tūkstošiem kvadrātkilometru. Centos ievietot attēlus par latviešiem Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās, par latviešiem Padomju Krievijā, latviešiem Otrajā pasaules karā, latviešiem plašajā pasaulē. Latvija ir gan Rīga, gan Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale un Sēlija. Tādēļ katrā gadā un, iespējams, katrā atvērumā esmu centies ievietot attēlus no dažādiem novadiem, nereti tādējādi ignorējot labus attēlus no vietas, ko jau pārstāv kāds cits attēls. Esmu centies panākt, lai iespēju robežās katrs novads un pagasts būtu grāmatā pārstāvēts ar kādu attēlu".

+

+

 

2.4

Apinis, Pēteris

100 Latvijas personību

2006

Tas ir skatījums uz Latviju, tās 150 gadiem caur vēsturei nozīmīgu personu prizmu, turklāt skatījums, kas balstīts uz samērā plašu (apm. 7000 respondentu) socioloģisku aptauju, "tautas balsojumu". Aptauju veica "Latvijas Avīze" un interneta portāls "Apollo" 2004.gada oktobrī, drīz pēc Eiropas referenduma, no kaislībām vēl neatdzisušajā sabiedrībā, tūdaļ pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā. Jaunā eiropeiskā kopība itin kā konfrontēja ar nacionālo identitāti. Laikmets lika katram atbildēt uz būtisku jautājumu - kas īsti mēs esam, kādas ir mūsu pašu vērtības dažādās jomās, ko spējam dot Eiropai tieši mēs? Jūsu rokās ir grāmata par 100 izcilām Latvijas personībām, par simt cilvēkiem, kas ar savu talantu, zināšanām, spējām un darbu Latvijas vārdu nesuši pasaulē, kas mūsu zemi un valsti darījuši skaistu un bagātu.

+

+

+

2.5

Aukšmuksta, Astra u.c.

Kā veidot tradīcijas: rokasgrāmata skolotājiem

2009

Krājumā izglītības vidē labi pazīstami profesionāļi no dažādiem Latvijas novadiem sniedz praktiskus padomus un ieteikumus, kā svinēt valsts svētkus, kā rosināt paaudžu dialogu un svinēt svētkus kopā, kā radīt estētisku vidi skolā, kā veidot skolas un klases tēlu. Par tradīciju nozīmi skolā un klasē savu viedokli izsaka Rīgas 49. vidusskolas skolniece. Daloties ar tradīciju un svētku svinēšanas pieredzi, autori rosina ne tikai jaunos, bet arī pieredzējušos pedagogus kopā ar skolēniem un viņu vecākiem padarīt skolas vidi psiholoģiski labvēlīgu, draudzīgu, stabilās vērtībās sakņotu.

 

+

+

2.6

Baldiņš, Alvars

Skolas un ģimenes sadarbība

2001

Skolas un ģimenes sadarbības būtība; Ģimenes audzinošo ietekmju raksturojums; Skolas un ģimenes sadarbības veicināšanas metodika

+

+

+

2.7

Čehlova, Zoja

Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās

2003

 

 

+

 

2.8

Dirba, Māra

Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts

2003

Saturs: Iekļaujoša Latvijas identitāte; Iekļaujošas Latvijas identitātes veidošana ģimenē un skolā

+

+

+

2.9

Keisments, Patriks

Mācāmies no savām kļūdām: viņpus dogmas psihoanalīzē un psihoterapijā

2004

Viens no retajiem darbiem mūsu nozarē, par kuru var teikt - tas noteikti jāizlasa. Vai varat iedomāties grāmatu, kas tik pārliecināti, turklāt visiem pieredzes līmeņiem piemērotā veidā, aplūko jautājumus - kā uzsākt terapijas procesu, kā pārdomāt kļūdas ārstēšanā, kā no tām izvairīties un kā tikt ar tām galā, kā pārrunāt ar kolēģiem to, kas notiek ar pacientu, kā pārraudzīt otra kolēģa darbu un kā saprast problēmas, ar kurām mūsdienās sastopamies darbā - nodrošinājumu, atkārtotu aktivējumu, pieskaršanos un apdraudējumu. Izcilās atjautības un gudrības ziņā šis meistara klīnicista un teorētiķa ieguldījums nav salīdzināms ne ar ko citu.

D

+

+

2.10

Kopmane, Pārsla

Demokrātijas pieredze skolā (pieredze skolvadībā)

1999

 

+

+

+

2.11

Nīmante, Dita

Klasvadība: rokasgrāmata skolotājiem

2007

Šī grāmata ir nopietnu teorētisku pētījumu un praktiskas darbības rezultāts, apkopojot gūto pieredzi skolotājas darbā, gatavojot lekciju kursu studentiem un vadot tālākizglītības semināru "Nevaldāma klase" Izglītības attīstības centrā. Klasvadība - procesu kopums, kurā skolotājs, organizējot un vadot skolēnu darbību un uzvedību, veido klasē pozitīvu emocionālo, psiholoģisko un fizisko vidi, nodrošina produktīvu mācību un audzināšanas procesu. Grāmata ne tikai iedrošina skolotāju meklēt un atrast labākos paņēmienus klasvadības problēmu risināšanā, bet arī piedāvā praktiskus padomus, disciplīnas nodrošināšanai un pozitīvas gaisotnes radīšanai klasē.

+

+

+

2.12

Omārova, Silva

Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija)

2003

2006

Grāmatā aplūkotas personības un speciālo grupu sociālpsiholoģiskie procesi: grupas veidošanās un attīstība, saliedēšanās un psiholoģiskā savienojamība, grupas normas un sankcijas, grupas spiediens un konformisma fenomens, vadības un līderības procesi, kā arī lēmumu pieņemšana grupā. Grāmatā aplūkota grupas apziņas attīstība, lomu un pozīciju struktūras veidošanās, kā arī līdz šim maz skartie masu un pūļa psiholoģijas jautājumi.

 

+

+

2.13

Plaude, Ilze

Sociālā pedagoģija

2003

 

+

+

 

2.14

Puškarevs, Igors

Attīstības psiholoģija

2001

 

+

+

+

2.15

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 1.

2011

Gaidot Latvijas Republikas 100. dzimšanas dienu, iecerēts izveidot 100 stāstus jaunatnei par Latviju — Latvijas zemes un tautas dzīvo vēsturi, kas atklāta izcilu, Latvijai nozīmīgu personību dzīvesstāstos un notikumos. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips — aprakstīti cilvēki un notikumi sākot no senatnes līdz mūsdienām. Aprakstītās personas ir dažādu tautību un pārstāv atšķirīgas darbības jomas.

+

+

+

2.16

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 2.

2012

“Latvijas leģendu” 2. grāmata stāsta par personībām, kas veidojušas Latvijas vēsturi, veidojušas mūsu valsti tādu, kāda tā ir tagad. Personību, notikumu un parādību buķete ir ļoti spilgta –Namejs, Miķelis Valters, Kārlis Ulmanis, Valters Caps, Aleksandrs Čaks, Mihails Tāls, Zilākalna Marta, Elijahu Ripss, Emīls Dēliņš, “Čikāgas piecīši”, Bauskas miliči, Imants un Gido Kokari, Māris Štrombergs. Tikpat lielas personības ir arī paši rakstītāji – Ilona Bērziņa, Baiba Šāberte, Arvīds Deģis, Andžils Remess, Valdis Rūmnieks, Andris Ozoliņš, Pauls Bankovskis, Janīna Kursīte, Dzintars Tilaks, Laima Kota (Muktupāvela), Ingmārs Jurisons.

+

+

+

2.17

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 3.

2013

"Katrs no mums ir ūdens piliens, kas kopā veido Latvijas valsts likteņupes tecējumu. Spožākās no šīm ūdens lāsēm ir Latvijas cilvēki, kas īpaši ietekmējuši mūsu valsts pagātnes, tagadnes un arī nākotnes ceļus. Grāmata "Latvijas leģendas" ir par cilvēkiem, kuriem varam pateikties, ka Latvija veidojusies tieši tāda, kādu mēs to mīlam un ar kuru lepojamies. Lai visi stāsti iedvesmo mūs un ir pamudinājums pašaizliedzīgiem un nesavtīgiem darbiem Latvijas labā ceļā uz mūsu valsts 100. dzimšanas dienu!" /Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš/

+

V

+

+

2.18

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 4.

2014

Grāmatā "Latvijas leģendas" IV ietvertas leģendas par Latvijas olimpiešiem: Andri un Juri Šiciem, Tomasu un Martinu Dukuriem, Olimpiskās bronzas medaļas komandu stafetē. Vēsturiskās leģendas: par Durbes kauju, Latvijas karogu, Turaidas Rozi u.c. Leģendāras personības: tautas autoritāte - Stradiņš, Grupas "Līvi" izcilais rokmūziķis Aivars Brīze, ekspresionisma pārstāvis Marks Rotko.

 

+

 

2.19

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 5.

2015

Grāmatā stāstīts par cilvēkiem un tautas varoņiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un dara Latviju lielāku. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips - aprakstīti cilvēki un notikumi sākot no senatnes līdz mūsdienām.

+

D

+

+

2.20

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 6.

2016

Ir būtiski neaizmirst par unikālajam Latvijas personībām un interesantajiem faktiem, par Latvijas leģendām. Jo tās iedvesmo. Tās ceļ mūsu patriotismu. Un dažkārt mūsu visnegaidītāko līdzcilvēku veikums ir tik liels un dižs, ka tas ceļ arī mūsu nacionālo pašapziņu. Jo viņu darbs jau tik skaļi runā pats par sevi, ka atliek vien pasaulei atgādināt, ka viņi ir no Latvijas. Tāpēc novēlu ikkatram šīs grāmatas lasītājam stiprināt tos, kuri jau ir ceļā, lai kļūtu par leģendām, un gūt iedvesmu, lai par tādām kļūtu paši!

 

+

 

2.21

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 7.

2017

Šajā izdevumā lasiet par Mikrofona gada aptauju, par mūzikas grupu Elpa. Par Melāniju Vanagu, Likteņdārzu un arī par jaunāko Latvijas leģendu Mairi Briedi.
Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu ­leģendu vienā… Jebkuru no tām pavada skaņas, kas savijoties pārvēršas par ­mūziku…Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, atdzīvina un ­iepriecina visu dzīvo… To var nosaukt par visa skaistā un cildenā ­iemiesojumu. Daugavpils ir neparasta. Daudz ūdeņu, daudz valodu, daudz kul­tūru, daudz ticību un daudz unikālu personību. Grupa “Elpa”, kuras šūpulis kārts 20. gadsimta 80. gados, uzdrīkstējās nenobīties, pierakstīt savas sirdsbalss teikto un kļūt par leģendu. Tagad grupa ir atguvusi otro elpu. Progresīva roka grupa ar savu mūzikas filo­zofiju, savu vietu. Ne tikai Latgales, bet visas Latvijas leģenda.

 

+

+

2.22

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 8.

2018

Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu leģendu vienā... Grāmatā stāstīts par cilvēkiem un tautas varoņiem, kuri nes Latvijas vārdu pasaulē un dara Latviju lielāku. Grāmatā ievērots hronoloģiskais princips - aprakstīti cilvēki un notikumi, sākot no senatnes līdz mūsdienām.

 

+

 

2.23

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 9.

2019

Par cilvēkiem, kuri dara Latviju lielāku. Sabiedrība, kas zina savu vēsturi, savas leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība.

 

 

+

 

2.24

Raudonis, Pāvils; Visockis, Juris (sast.)

Latvijas leģendas 10.

2020

Grāmatā aprakstīti notikumi un personības, kas atklāj ne vien konkrētu cilvēku likteņus, bet raksturo arī Latvijas vēsturi kopumā. Sabiedrība, kas zina savu vēsturi, savas leģendas un to dzīves stāstus, ir bagāta sabiedrība.

 

+

 

2.25

Rubana, Inta Māra

Mācīties darot: interaktīvās mācības

2004

Mācību metodes; Interaktīvās mācības: lekcija, darbs grupās, prātavētra, dialogi, diskusijas, lomu spēles, projekta metode, mācību ekskursijas ...

 

+

 

2.26

Ščerbinskis, Valters

Latvija. Nacionālā enciklopēdija

2018

Nacionālās enciklopēdijas sējums "Latvija" iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu - zinātnieki

+

+

 

2.27

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Skolas un ģimenes sadarbība: metodiskais līdzeklis

 

 

 

 

+

2.28

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Svinēsim valsts svētkus!: metodiskais līdzeklis

 

 

 

 

+

2.29

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums

 

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums (28.10.2020)

 

 

+

 

2.30

 

Latvijas Republikas Satversme

2017

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme(01.01.2019)

 

+

 

 

« atpakaļ