LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
UZŅEMŠANA 2021
Sākums \ Izglītība \ Jauniešu garantija

Daugavpils Būvniecības tehnikumā IPĪV “Ludza” ESF projekta Nr.7.2.1.2./15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas ietvaros 2019/2020 m.g. īsteno profesionālo vidējo izglītības programmu “Būvdarbi” ar kvalifikāciju “Apdares darbu tehniķis” apmācības.

Jauniešu garantijas projekta finansētās grupas 2019./2020. mācību gadā

Izglītības programma

Kvalifikācija

Grupa

Izglītojamo skaits grupā

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L0-15/ESF

14

 

Kontaktinformācija:

IPĪV “Ludza” vadītāja Anastasija Bartulāne

Tālr. +37128745033

E-pasts: anastasija.bartulane@dbt.lv

Iepazīstam Rīgas vēsturisko arhitektūru un mākslu

10.12.2019

Ziemas grupas 0-15ESF izlaidums

 

2015./2016. MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS grupā D-K/ESF

 

2015./2016.MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS Grupās 05/ESF, 0-15/1.ESF

 

Meistarklase "Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana"