EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Par mums \ Izglītojamo pašpārvalde

Daugavpils Būvniecības tehnikumā izveidota izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo pašpārvaldē darbojas izglītojamie no dažādām izglītības programmām sākot no 1.-4.kursam. Pašpārvaldes sanāksmes notiek 2 reizes mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iegūt nepieciešamās prasmes, zināšanas, pieredzi.

 

Izglītojamo pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

·         Saliedēt Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamos;

·         Motivēt izglītojamos līdzdarboties pašpārvaldē;

·         Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;

·         Veicināt mācību procesa efektivitāti;

·         Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Tehnikumā;

·         Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot, veidojot Tehnikuma sabiedrisko dzīvi;

·         Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 2017./2018.m.g.

Izglītojamo pašpārvaldes prezidents ir Mārtiņš Vilcāns (grupa 3-33,ceļu būvtehniķis ), prezidenta vietnieks Armands Morozovs (grupa 2-04, arhitektūras tehniķis) un prezidenta vietniece Anastasija Ivanova (grupa 3-04, arhitektūras tehniķis ).