EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Par mums \ Izglītojamo pašpārvalde

Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pašpārvaldē darbojas audzēkņi no dažādām izglītības programmām sākot no 1-4.kursam. Pašpārvaldes sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi un plānoti pasākumi tehnikumā, dalībai pašvaldības un valsts līmeņa jauniešu pasākumos.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un Tehnikuma administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanas attiecīgu  iemaņu  un prasmju apgūšanā. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Iesaistīties mācību un Tehnikuma sadzīves apstākļu uzlabošanā;
  • Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  • Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās  dzīves uzlabošanā;
  • Izzināt izglītojamo intereses, problēmas Tehnikumā, piedāvāt problēmu risinājumus.

Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma  audzēkņu  pašpārvaldes  struktūra:

  • Pašpārvaldes prezidents
  • Prezidenta vietnieks
  • Pašpārvaldes locekļi  1.-4.kursa audzēkņi

Pašpārvaldes tikšanās laiks:

Trešdienās no plkst:15:15 .pašpārvaldes telpā 429 .kab,4 .stāvs. Pašpārvaldi koordinē audzināšanas daļas vadītāja ,t:26395399  inese.ziedina@dbt.lv

Daugavpils Būvniecība tehnikuma
2018./2019.m.g. izglītojamo pašpārvalde

Izglītojamo pašpārvaldes prezidents Mārtiņš Vilcāns (grupa 4-33 - Ceļu būvtehniķis)


Izglītojamo pašpārvaldes prezidenta vietnieks Maksims Tričiņecs (grupa 2-15 - Apdares darbu tehniķis)