Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Par mums \ Izglītojamo pašpārvalde

Daugavpils būvniecības tehnikuma

Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs

2021./2022. m.g.

 

 

Izglītojamo pašpārvaldes prezidente - Ariana Gribuste

Izglītojamo pašpārvaldes prezidentes vietnieks – Alans Červjakovs 

Izglītojamo pašparvaldes sekretāre – Sonora KauliņaIzglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

 

Nr.p.k.

Grupa

Vārds, uzvārds

1.

1-03

Viktorija Cvetkova

2.

1-03

Violeta Belkovska

3.

1-04

Evelīna Stanka

4.

1-04

Ērika Dombrovska

5.

1-04

Katrīna Laizāne

6.

1-04

Marika Stagoršne

7.

1-02T

Iļja Vasiļica

8.

1-15

Kristīna Lune

9.

1-15

Anastasija Vasiloviča

10.

1-15

Vladimirs Vaņkovs

11.

1-23

Maksims Golubevs

12.

1-23

Ruslans Abdurafijevs

13.

1-36

Raivis Vosels

14.

1-36

Ingars Žurņa

15.

3-15

Aļona Lipšāne

16.

2-02

Oskars Nazarovs

17.

2-02

Tomass Mukāns

18.

2-02

Elvars Friliņš

19.

2-02

Artjoms Kiseļovs

20.

2-02

Andžejs Romanovskis

21.

2-03

Jūlija Laskina

22.

2-02

Maksims Filatovs

23.

2-02

Kaspars Šalajevs

24.

2-02

Rolands Lazovskis

25.

3-02b

Ilija Griškevičs

 

Daugavpils būvniecības tehnikuma Pašpārvaldē darbojas audzēkņi no dažādām izglītības programmām sākot no 1 - 4.kursam. Pašpārvaldes sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi un plānoti pasākumi tehnikumā, dalībai pašvaldības un valsts līmeņa jauniešu pasākumos.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un Tehnikuma administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanas attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
  • Iesaistīties mācību un Tehnikuma sadzīves apstākļu uzlabošanā;
  • Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  • Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  • Izzināt izglītojamo intereses, problēmas Tehnikumā, piedāvāt problēmu risinājumus;
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Pašpārvaldes sēdes notiek trešdienās plkst.15:15, DBT Komunikācijas un karjeras centrā

Pašpārvaldi koordinē Inna Rotjko t.29400158, inna.rotjko@dbt.lv