EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Izglītības programmu īstenošanas vieta Dagda

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMs
uzņemšana 2020./2021. m.g.

Izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda

ProgrammaKvalifikācija

Mācību ilgums (gadi)

Iepriekšēja izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4

Pamatizglītība

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

4

Pamatizglītība

Konditora palīgs

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Metālapstrāde

Lokmetinātājs (MAG/ MIG) 

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

 

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- pamatizglītības sertifikāts (kopija)
- vispārējās vidējās izglītības sertifikāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (janorāda veiktās potes)
- konta numurs (Swedbank), SEB, Citadele
Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāiesniedz dokumenti, kas pilnībā apliecina šo statusu


Dokumentu pieņemšana
no 2020. gada 15. jūnija no 9:00 līdz 16:00
_________________________________________