EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Ludza \ Izglītības programmas

DBT īstenojamās izglītības programmas (2018./2019. māc.gads)

IPĪV “Ludza”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Sausās būves montētājs

1

Pamatizglītība 

(no 17 gadu vecuma)

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju montētājs (ESF)

1

Pamatizglītība 

(no 17 gadu vecuma)


PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

 „DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijasprofesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī*

 

DBT ESF projekta ietvaros īstenojamās izglītības programmas (2018./2019. māc.gads)

IPĪV “Ludza”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju montētājs (ESF)

1

Pamatizglītība 

(no 17 gadu vecuma)