EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Dagda \ Izglītības programmas


DBT īstenojamās izglītības programmas (2018./2019. māc.gads)

IPĪV “Dagda”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4

Pamatizglītība

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Autotransports

Automehāniķis

4

Pamatizglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

4

Pamatizglītība

Konditora palīgs (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Interjera dizains

Interjera noformētājs

2

Vispārējā vidējā izglītībaPROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

 „DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijasprofesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī*

 

DBT ESF projekta ietvaros īstenojamās izglītības programmas (2018./2019. māc.gads)

IPĪV “Dagda”

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs (ESF)

1

Pamatizglītība 

(no 17 gadu vecuma)