EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Interešu izglītība

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Interešu izglītība 2018./2019 māc .g.

Vokālais ansamblis “Celtnieks“ - vadītāja Ilona Kiruka

Radošā darbnīca “Floristika un noformēšana“ - vadītāja  Zita Cirša

Erudīts - vadītāja Nataļja Leončuka

Radošo ķīmiķu grupa - vadītāja Olesia Gasperovich

Mediju prasmes – tehnikumā - vadītājs Ivars Soikāns

Svarbumbu sporta sekcija - vadītājs Ivans Galašs

Florbola sporta sekcija – vadītājs Juris Ozols

Basketbola sporta sekcija – vadītājs Juris Ozols

Vokālais  ansamblis “Dagne” IPĪV ‘’Dagda” - vadītāja Ilze Platace 

Deju kolektīvs “Avotiņš” ” IPĪV ‘’Dagda” - vadītāja Inna  Grebņova

Radošā darbnīca “Interjera noformētājs “ IPĪV ‘’Dagda” - vadītāja Silvija Rapša

Vieglatlētikas sekcija IPĪV ‘’Dagda” - vadītājs Jevģēnijs Dubovecs

Radošā darbnīca ”Svētku noformēšana “ IPĪV “Ludza” - vadītājs Arnis Poikāns

Jaunsargu brīvprātīgās kustības grupa ( Daugavpils) - vadītājs Ilmārs Suhockis

Jaunsargu brīvprātīgās kustības grupa ( Dagdā ) - vadītājs Pēteris Šņukuts 

Sporta fakultatīvās nodarbības 2016./2017.m.g.


Sporta fakultatīvu nodarbības

Vokālais ansamblis "Celtnieks"

Radoši izpausties audzēkņi var dziedot Daugavpils Būvniecības tehnikuma vokālajā ansamblī "Celtnieks".

Nodarbības notiek:
Pirmdienās plkst.   16.00 - 19.00
Otrdienās   plkst.    
16.00 - 19.00
Trešdienās plkst.    
16.00 - 19.00
Ceturtdienās plkst. 16.00 -19.00