Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Erasmus akreditācija

Erasmus 2014 - 2020

Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta

·         Paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas spēj audzēkņiem un personālam organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros;
·         Atbalsta nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu audzēkņu un personāla kvalitatīvas mobilitātes organizēšanā, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā;
·         Sākot no 2016. gada, dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” ietvaros;
·         Nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ PIA mobilitātes aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”.

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku (līdz 2020. gadam), un programmas īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. PIA mobilitātes hartas piešķiršana vēl nenozīmē tiešu finansējumu vai galvojumu finansējumam.

Eiropas internacionalizācija ir ne tikai mācību veicināšana programmas Erasmus+ valstīs, integrējot kvalitatīvas mobilitātes darbības mācību programmās, bet ietver arī starptautisku pieeju pilnveidošanu katrā nosūtošajā organizācijā, piemēram, veidojot sadarbības tīklus ar partneriem citās valstīs, veicinot svešvalodu apgūšanu un raugoties plašāk uz valsts profesionālās izglītības un mācību pieejām. 

Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) ieguvēji Eiropā ir publiskoti Eiropas Komisijas Erasmus+ mājas lapā - VET Mobility Charter Map, lai šī informācija par augstas kvalitātes VET mobilitātes nodrošinātājiem ir pieejama Eiropas uzņēmumiem un citiem sadarbības partneriem

Profesionālās izglītības iestādes un citas iesaistītās puses šo karti var izmantot, lai meklētu jaunus VET sektora sadarbības partnerus, attīstītu kopīgus nākotnes projektus un citos jautājumos. 

2017. gada konkursa rezultāti

Piešķirtas Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas (VET Mobility Charter) 2017.-2020. gadam:

Institūcijas nosaukums

 Adrese

Mājaslapa

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Stila un modes tehnikums" 

Ūdeļu iela 22, Rīga, LV-1064

www.rsm-skola.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ogres tehnikums" 

Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, LV-5001 

www.ovt.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils tehnikums" 

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404 

www.daugvt.lv

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Būvniecības tehnikums" 

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 

www.dbt.lv

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 

Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

www.omtk.lv

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas turētājam jānodrošina mobilitātes kvalitātes saistību ievērošana, kā arī Eiropas kvalitātes hartā noteikto principu ievērošana, detalizēta informācija - www.qualityinternships.eu.

 

« atpakaļ