Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Izglītība \ Ekoskolas programma

 
Ekoskolu programma ir pasaulē populārākā vides izglītības iniciatīva jauniešiem. Izglītība palīdz veidot sabiedrību, kas izprot vides aizsardzības nepieciešamību, spēj novērtēt dabas vērtības un atrast ilgtspējīgus jeb šodienas un nākotnes paaudzēm vitāli svarīgus risinājumus. Programmas pamatā ir iedvesmojošas un iesaistošas vietējās rīcības un pozitīvu pārmaiņu veicināšana skolu vidē un sabiedrībā.

Lai padarītu vides jautājumus par daļu no Tehnikuma ikdienas dzīves, esam pieteikuši dalību šajā programmā arī 2022./2023m.g., lai pretendētu uz Zaļā Karoga (3.līmeņa) iegūšanu.

Tehnikumā:
  • izveidota Ekopadome, kuras sastāvā darbojas 70% izglītojamie;
  • veikts tehnikuma vides novērtējums, kas palīdz apzināt sākotnējo situāciju, tehnikuma pārstāvju paradumu ietekmi izglītības iestādē un tās apkārtnē ar vidi saistītās jomās;
  • par 2022./2023.m. gada tēmu esam izvēlējušies - “Vide un veselīgs dzīvesveids”
  • Ekoskolas mērķi 2022./2023.m.g. 3.līmeņa (“Zaļā karoga”) ieguvei:

  • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un veselību.
  • Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā.
  • Panākt, ka skolas un apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi u.c.).
  • Veicināt skolēnu izpratni par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves ķīmijā un plastmasas izstrādājumos).
  • Pievērst uzmanību klimata problēmu jautājumiem.