Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Eiropas Sociālā fonda īstenotie projekti

Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

  20.12.2011.
Paziņojums par plānoto līgumu „Instrumentu, piederumu un elektromateriālu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” Projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001, ietvaros

11.11.2011.
Paziņojums par plānoto līgumu „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” Projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” Vienošanās 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2011/2 ESF

06.06.2011.
Cenu aptauja Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, Vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros

28.02.2011.
Paziņojums par plānoto līgumu ESF Projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” Vienošanās 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros „Celtniecības materiālu un elektroinstrumentu iegāde Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vajadzībām” « atpakaļ