Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Eiropas Sociālā fonda īstenotie projekti

Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053

  04.05.2012.
Mācību materiāli Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis" īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā" (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) ietvaros

03.04.2012.
Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību un mācību līdzekļu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV 2012/2/9-1.9/ESF
Piegādātājs (Izpildītājs) Līguma veids Līguma noslēgšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Līguma darbības termiņš Līguma priekšmets Līgumcena LVL bez PVN
SIA "Lielvārds” , reģ. nr. LV47403001219 Par mācību līdzekļu piegādi 03.04.2012. DCPV 2012/2/9-1.9/ESF Līdz 2012.gada 26.aprīlim Mācību un mācību uzskates līdzekļu iegāde 10293,5

Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību metodisko materiālu izdošana”. Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF
Piegādātājs (Izpildītājs) Līguma veids Līguma noslēgšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Līguma darbības termiņš Līguma priekšmets Līgumcena LVL bez PVN
AS "Itella Information” , reģ. nr. 40003380477 Pakalpojums 03.04.2012. DCPV 2012/3/9-1.9/ESF Līdz 2012.gada 26.aprīlim Mācību metodisko materiālu izdošana 9770,40


23.03.2012.
Informatīvais paziņojums ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: " MĀCĪBU METODISKO MATERIĀLU IZDOŠANA”, iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2012/3/9-1.9/ESF.

Informatīvais paziņojums ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "MĀCĪBU UN MĀCĪBU UZSKATES LĪDZEKĻU IEGĀDE”, iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2012/2/9-1.9/ESF.


30.01.2012.
Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes”. Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV 2012/1/9-1.9/ESF
Piegādātājs (Izpildītājs) Līguma veids Līguma noslēgšanas datums Iepirkuma identifikācijas numurs Līguma darbības termiņš Līguma priekšmets Līgumcena LVL bez PVN Līgumcena ar PVN (22%)
SIA "Būvzevs” , reģ. nr. 41503033803 Pakalpojumi 30.01.2012. DCPV 2012/1/9-1.9/ESF 01.02.2012.-27.04.2012 Mācību kvalifikācijas prakses organizēšana ārpus izglītības iestādes 9450,00 11529,00


14.01.2012.
Informatīvais paziņojums ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2012/1/9-1.9/ESF.

11.04.2011.
Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses un praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2011/9-1.9.-2/ESF.

08.04.2011.
Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses un praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2011/9-1.9.-1/ESF.

05.04.2011.
Informatīvais ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses un praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2011/9-1.9.-2/ESF.

22.03.2011.
Informatīvais paziņojums ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību kvalifikācijas prakses un praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/2011/9-1.9.-1/ESF. 2011.gada 28.martā ir veiktas izmaiņas Nolikuma (Iepirkuma identifikācijas Nr.DCPV/ 2011/9-1.9.-1/ESF) 1.Pielikumā.


07.10.2010.
Informatīvais paziņojums par noslēgtajiem līgumiem ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes”. Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/ 2010/ESF/9-1.9.-2

30.09.2010.
Informatīvais paziņojums ESF projekta "Profesionālās izglītības programmas "Ceļu būvtehniķis” īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā” (Vienošanās Nr. 2010/0087/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/053) IEPIRKUMS: "Mācību (kvalifikācijas) prakses nodrošināšana ārpus izglītības iestādes” Iepirkuma identifikācijas Nr. DCPV/ 2010/ESF/9-1.9.-2 Informatīvais paziņojums « atpakaļ