Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Eiropas Reģionālās attīstības fonda īstenotie projekti

Aktuālie ERAF projektu iepirkumi

28.12.2013.

Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana
Pasūtītājs Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Projekts Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas projekta "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” otrās iesniegumu atlases kārtas ietvaros
Līguma priekšmets BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA
„BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA BŪVDARBIEM DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS”
Iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2013/11 ERAF
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 10.janvāris, plkst. 13:00
Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma "BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA BŪVDARBIEM DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS" nolikums
Būvprojekts "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"
Būvprojekts "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87"
Lēmums Lēmums
Līguma teksts Līgums

Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšana
Pasūtītājs Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Līguma priekšmets Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas projekta "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” otrās iesniegumu atlases kārtas ietvaros
Līguma priekšmets AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA
„AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA BŪVDARBIEM DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS BŪVPROJEKTAM "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai""
Iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2013/12 ERAF
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2014.gada 10.janvāris, plkst. 13:00
Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma "AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA BŪVDARBIEM DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS BŪVPROJEKTAM "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"" nolikums
Būvprojekts "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"
Lēmums Lēmums
Līguma teksts Līgums


Iepirkuma  komisija informē, ka atklāta konkursa „DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA”   darba apjomu sarakstus vēlams iesniegt arī uz CD datu nesēja.

30.08.2013.

Iepirkumu komisijas informē, ka darba apjomu saraksti būvprojektiem "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" tehniskais projekts un "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēdu kompleksa rekonstrukcija Daugavpilī, Jātnieku ielā 87" tehniskais projekts, ir grozīti. Lūdzam izmantot 30.08.2013. precizētos darba apjomu sarakstus.
GROZĪJUMI atklātā konkursa „DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” 
Id. DCPV2013/3 ERAF dokumentācijā!

1. Grozījumu teksts
2. Atklātā konkursa nolikums (jaunā redakcijā)
3. Precizētie darba apjomu saraksti:
4. Aktualizētie būvprojekti (pa būvniecības kārtām) - pēc iepirkuma norises pabeigšanas būvniecības dalībniekus lūdzam vadīties no izsniegtās tehniskā projekta versijas drukātājā variantā. 

Mājas lapā pievienotajai tehniskā projekta versijai ir informatīvā nozīme.


20.08.2013.

GROZĪJUMI atklātā konkursa „DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA”
ID. DCPV2013/3 ERAF dokumentācijā!

3. Precizētie darba apjomu saraksti:
Pasūtītājs Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola
Projekts Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
ERAF 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas projekta "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” ietvaros
Līguma priekšmets BŪVDARBI
„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA”
Iepirkuma identifikācijas numurs DCPV 2013/3 ERAF
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 12 septembris, plkst. 13:00
Piedāvājumu atvēršanas datums un vieta 2013.gada 12.septembris, plkst. 13:00, Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, 1.stāvs (Latgales istaba)
Iepirkuma dokumentācija Atklātā konkursa „DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” Nolikums
Būvprojekta „Mācību aprīkojuma  modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” darbu apjomu saraksts
Būvprojekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87” darbu apjomu saraksts
Būvprojekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87” darbu apjomu ar izslēdzamām daļām saraksts
Sarakste Jautājumi un atbildes 1
Jautājumi un atbildes 2
Jautājumi un atbildes 3
Jautājumi un atbildes 4
Jautājumi un atbildes 5
Jautājumi un atbildes 6
Jautājumi un atbildes 7
Jautājumi un atbildes 8
Precizējumi un skaidrojumi 06.09.2013.
Jautājumi un atbildes 9
Jautājumi un atbildes 10
Jautājumi un atbildes 11
Jautājumi un atbildes 12
Jautājumi un atbildes 13
Jautājumi un atbildes 14
Jautājumi un atbildes 15
Jautājumi un atbildes 16
Būvprojekti
  1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” tehniskais projekts
  2. „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpilī, Jātnieku ielā 87” skiču projekts
  3. "Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpilī, Jātnieku ielā 87" tehniskais projekts
« atpakaļ