Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pedagogiem \ Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā atbalsta centrs

2020.gada janvārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika izveidots Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā atbalsta centrs (MAC), kas veic metodiskā darba vadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei.


Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā atbalsta centra dalībnieki:

IZM Rīkojums Nr.1-2e/21/119 "Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem"

Noteiktās metodiskā darba virsvadības un līdzatbildības jomas nozarēs, izglītības programmās

Daugavpils būvniecības tehnikuma MAC pārskats 

Modulāro izglītības programmu paraugprogrammas

BŪVDARBI

Apdares darbu tehniķis LKI 4. līmenis

Apdares darbu strādnieks LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

Sausās būves tehniķis LKI 4. līmenis

Sausās būves montētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

Betonēšanas tehniķis LKI 4. līmenis

Betonētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

Krāšņu un kamīnu mūrnieks LKI 4.līmenis

Mūrnieks LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2.līmenis

 BŪVniecība

Būvkonstrukciju montētājs LKI 3. līmenis

Metāla būvkonstrukciju montētājs LKI 3. līmenis

Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs LKI 3. līmenis

Stikloto būvkonstrukciju montētājs LKI 3. līmenis

Koka būvkonstrukciju montētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA

Inženiersistēmu būvtehniķis LKI 4. līmenis

Inženiersistēmu montētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis
Autotransports

Transportlīdzekļu krāsotājs LKI 4.līmenis

Autovirsbūvju remontatslēdznieks LKI 4. līmenis