LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā atbalsta centrs

2020.gada janvārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā tika izveidots Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centrs (MAC), kas veic metodiskā darba vadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei.


Daugavpils būvniecības tehnikuma metodiskā atbalsta centra dalībnieki:

IZM Rīkojums Nr.1-2e/21/119 "Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem"

Noteiktās metodiskā darba virsvadības un līdzatbildības jomas nozarēs, izglītības programmās

Modulāro izglītības programmu paraugi

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis LKI 4. līmenis

Apdares darbu strādnieks LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

Betonēšanas tehniķis LKI 4. līmenis

Betonētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

Būvniecība

Ēku būvtehniķis LKI 4. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA

Inženierkomunikāciju tehniķis LKI 4. līmenis

Inženierkomunikāciju montētājs LKI 3. līmenis

Būvstrādnieks LKI 2. līmenis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRDZNIECĪBA UN APSAIMNIEKOŠANA

Namu pārzinis LKI 4. līmenis Namu

apsaimniekošanas meistars LKI 3. līmenis

Uzkopšanas darbu meistars LKI 3. līmenis