Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Par mums \ BibliotēkaDaugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņu un pedagogu literatūras darbu virtuālā izstāde

Daugavpils Būvniecības tehnikuma bibliotēkas elektroniskais katalogs: Alise

Svinot Latvijas simtgadi, DBT bibliotēka piedāvā:


Mūsu bibliotēkas jaunākās grāmatas
AUDIO un VIDEO materiāli
Abonētie periodiskie izdevumi
Noderīgi darbam attālinātiBIBLIOTĒKAS STĀSTS

Daugavpils Būvniecības tehnikuma bibliotēkas misija ir nodrošināt lietotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Bibliotēkas krājums izvietots adresēs:

  • Jātnieku ielā 87, Daugavpils;
  • Vienības ielā 3, Dagda;
  • Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts.

Bibliotēkā ir nozaru un daiļliteratūras abonements, izziņu nodaļa. Lasītavā ir datori ar interneta pieslēgumu.
Abonementu izmanto vairāk nekā 800 lasītāju.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

• informācijas avotu izsniegšana abonementā un lasītavā,
• uzziņu un konsultāciju sniegšana,
• izglītojoši un kultūras pasākumi,
• jaunieguvumu un tematiskās izstādes,
• lietotāju apmācība,
• datoru un interneta pakalpojumu izmantošanas iespējas,
• dokumentu kopēšana, drukāšana, skenēšana, u.c.

DBT bibliotēka veido krājumu atbilstoši tehnikuma izglītības programmu prasībām, kā arī bibliotēkas lietotāju daudzveidīgu interešu izkopšanai un pašizglītībai.
Bibliotēkas krājums ir universāls, tajā ietilpst mācību un nozaru literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi, metodiskā un uzziņu literatūra pedagogiem, audio-, videomateriāli u.c. dokumenti. Bibliotēkā pieejamo informācijas vienību kopskaits – ap 19000.
Mūsu fondi strauji atjaunojas. Gan par valsts līdzekļiem, gan par līdzdalību dažādos projektos. Daudzas grāmatas ir unikālas, kuras jūs nesastapsiet nevienā bibliotēkā Latgalē un pat Latvijā. Mūsu plauktos jūs atradīsiet literatūru latviešu, latgaļu, krievu, angļu, vācu, franču, spāņu un citās valodās. Līdz ar to lasītājiem ir iespēja izmantot vai uzlabot svešvalodu zināšanas.
Profesionālie priekšmeti pilnībā tiek nodrošināti ar speciālo literatūru, bet mācību programmas vispārizglītojošajos priekšmetos – ar ministrijas apstiprinātām grāmatām un līdzekļiem.
Protams, piedāvājam grāmatas pēc specialitātēm, bet atradīsies daudz kā interesanta brīviem brīžiem, informatīvā, daiļliteratūra, kā arī bērnu literatūra. 
Īpašs pieprasījums ir pēc psiholoģijas un pašizaugsmes, biznesa pamatu grāmatām. Iegādājoties jaunas grāmatas, mēs to ņemam vērā. Bibliotēkas paplašināšanai seko tehnikuma direktore I. Ostrovska. 
Ik gadu mēs abonējam vairāk nekā 40 avīžu, žurnālu un e-resursu 4 valodās, kurus var izmantot mācību procesa un brīvā laika organizēšanai. 
Mēs saprotam, ka bibliotēka nevar atrisināt sociālās problēmas, taču mēs cenšamies piesaistīt lasītājus un izveidot pozitīvus apstākļus un dzīves uztveri.
Bibliotēka aktīvi strādā. Mēs nepārtraukti atjauninām ekspozīciju „Jaunieguvumi”, noformējam grāmatu izstādes, apzinām skolas jautājumus, iesaistāmies sabiedrības dzīvē, kā arī informējam par izcilo cilvēku jubilejām. Protams, arī notiek dažādi pasākumi: konkursi, sarunas, diskusijas, spēles, ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem utt.
Pēc eiro projekta
bibliotēka tika pārveidota par Informācijas centru un jaunajā ēkā aizņem 3 stāvus. 
Starp daudziem citiem mērķiem bibliotēkā, šodien gribas nosaukt svarīgāko – iekļaušanās jaunās tehnoloģijās un to pareiza izmantošana. Mūsu bibliotēka ir piesaistīta pie bibliotēkas informācijas sistēmas ALISE, tagad internetā var dabūt informāciju par mūsu fondiem un grāmatu saņemšanu tajās. Mums ir automatizēta grāmatu izsniegšana un strādā vienotais lasītāju formulārs. Liela daļa krājumā esošo informācijas resursu atspoguļota Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā.
Mēs plānojam iekārtot ierīci elektroniskajam pierakstam. 

BŪSIM PRIECĪGI JŪS REDZĒT DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA BIBLIOTĒKĀ!