Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Augstas gatavības projekts

Augstas gatavības projekts

Profesionālās izglītības iestādēm Latvijā infrastruktūras modernizācijas projektu turpināšanai 2021. gada 10. augustā Ministru Kabinets apstiprināja finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas gatavības projektu īstenošanai. Augstas gatavības projektu investīcijas ir nepieciešamas un būtiski papildinošas līdzšinējiem Eiropas Savienības fondu atbalsta programmas ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

Piešķirto finansējumu ieguldīs arī “Daugavpils būvniecības tehnikuma multifunkcionālās halles 2. kārtas “Sporta zāles piebūve” un 4.kārtas “Metāla konstrukciju nojume un slīpā siena” būvdarbu pabeigšanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir sadarbības partneris, noslēdzot sadarbības līgumu par ERAF projekta vadību un īstenošanu.

Darbus veiks: būvnieks SIA “Lagron”, autoruzraugs SIA “Rem Pro”, būvuzraugi SIA “INRI” un  SIA “Baltline Globe”.

Projekta mērķu sasniegšanu jāveic līdz 2022. gada beigām.

Publikācijas skolas tīmekļa vietnē:

Sporta zālei nosvinēti spāru svētki

Notiek jaunās sporta zāles būvniecības darbi

Notikusi pirmā sporta zāles būvniecības sapulce

Mums būs pašiem sava sporta zāle!

Publikācijas tehnikuma kontā "Facebook":

2022.gada 26.aprīlī

2022.gada 5.aprīlī

2022.gada 2.martā

2021.gada 9.septembrī

2021.gada 9.jūnijā

Publikācijas tehnikuma avīzē "Meistars":

2022. gada  jūnija izdevums, 8.lpp.

2021.gada decembra izdevums, 5.lpp.

2021.gada jūnija izdevums, 10.lpp.

Publikācijas presē:

TV sižeti: