Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanas KONSULTĀCIJU GRAFIKS


 

Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, un tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina tavu dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmanto iespēju!

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un Daugavpils būvniecības tehnikums noslēguši 25 Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet Daugavpils Būvniecības tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

Nozares

Profesionālā kvalifikācija

Būvniecības nozare

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu strādnieks

Būvstrādnieks

Sausās būves montētājs

Sausās būves tehniķis

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Bruģētājs

Arhitektūras tehniķis

Ēku būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis

Ģeotehniskās izpētes tehniķis

Namu pārzinis

Inženiersistēmu montētājs

Inženiersistēmu būvtehniķis

Enerģētikas nozare

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors

Interjera dizaina speciālists

Metālapstrādes, mašīnbūves un  mašīnzinību nozare

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)

Gāzmetinātājs

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs

Lauksaimniecības nozare

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Augkopības tehniķis

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu, kas nav zemāks par ,,5 - viduvēji”, tiks izsniegts  valsts atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Informācija pretendentiem:

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un prasmes. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Pretendents, izvēloties sev atbilstošo kvalifikāciju, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes. Konsultācijas ir par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Sīkāka informācija pa tālruni:  65446296 vai e-pastā: alina.daugste@dbt.lv

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanas