LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanas KONSULTĀCIJU GRAFIKS


 

Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, un tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina tavu dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmanto iespēju!

Izglītības kvalitātes valsts dienests (Dienests) un Daugavpils būvniecības tehnikums noslēguši 25 Deleģēšanas līgumus. Līgums nosaka, ka Dienests deleģē, bet Daugavpils Būvniecības tehnikums uzņemas veikt valsts pārvaldes uzdevumu - ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Tas nozīmē, ka ir nodrošināta iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā šādās profesijās:

Nozares
Profesionālā kvalifikācija
Būvniecības nozare
Apdares darbu tehniķis
Apdares darbu strādnieks
Būvstrādnieks
Sausās būves montētājs
Sausās būves tehniķis
Krāšņu un kamīnu mūrnieks
Bruģētājs
Arhitektūras tehniķis
Ēku būvtehniķis
Ainavu būvtehniķis
Ceļu būvtehniķis
Ģeotehniskās izpētes tehniķis
Namu pārzinis
Inženierkomunikāciju montētājs
Inženierkomunikāciju tehniķis
Enerģētikas nozare
Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors
Interjera dizaina speciālists
Metālapstrādes, mašīnbūves un  mašīnzinību nozare
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)
Gāzmetinātājs
Autoatslēdznieks
Automehāniķis
Transportlīdzekļu krāsotājs
Lauksaimniecības nozare
Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis
Augkopības tehniķis

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu, kas nav zemāks par ,,5 - viduvēji”, tiks izsniegts  valsts atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Informācija pretendentiem:

Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un prasmes. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Pretendents, izvēloties sev atbilstošo kvalifikāciju, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes. Konsultācijas ir par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.

Sīkāka informācija pa tālruni:  65446296 vai e-pastā: alina.daugste@dbt.lv

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanas