EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšanas

KONSULTĀCIJU GRAFIKS

Akreditēta izglītības programma, kvalifikācija

Konsultācijas par profesijas standarta prasībām

Konsultācijas par kvalifikācijas eksāmena norisi

Konsultācijas norise

Konsultācijas norises vieta

Konsultācijas vadītājs

Konsultācijas norise

Konsultācijas norises vieta

Konsultācijas vadītājs

Autodiagnostiķis

19.09.2019.

Plkst. 13.00-14.00

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410,

1-104 kab.

Alla Reča

25.09.2019.

Plkst. 13.00-14.00

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410,

4-102 kab.

Alla Reča

 Pieaugušo izglītības centra speciāliste L.Pēterfelde, 22024889

  

Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darba un personiskajā pieredzē un tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina tavu dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmanto iespēju!

"Daugavpils Būvniecības tehnikums" piedāvā privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences sekojošās profesionālajās kvalifikācijas:

 1. Apdares darbu tehniķis;
 2. Apdares darbu strādnieks;
 3. Interjera noformētājs;
 4. Sausās būves montētājs;
 5. Ēku siltinātājs;
 6. Krāšņu podnieks;
 7. Mūrnieks;
 8. Būvstrādnieks;
 9. Bruģētājs;
 10. Ceļu būvtehniķis;
 11. Inženierkomunikāciju tehniķis
 12. Inženierkomunikāciju montētājs;
 13. Sanitārtehnisko iekārtu montētājs;
 14. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
 15. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG);
 16. Automehāniķis;
 17. Autoatslēdznieks;
 18. Mēbeļu galdnieks;
 19. Galdnieks;
 20. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 21. Konditors;

Nokārtojot eksāmenu ar vērtējumu kas nav zemāks par ,,5 - viduvēji”, tiks izsniegts  valsts atzīts profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 Informācija pretendentiem

 1. Pretendents izvēlas profesiju, kurā vēlas novērtēt savas praktiskās zināšanas un prasmes. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.
 2. Pretendents, izvēloties sev atbilstošo kvalifikāciju, saņem 2 (divas) bezmaksas konsultācijas, katra ilgst 60 minūtes. Konsultācijas ir par izvēlētās profesijas standarta prasībām un par profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi.
 3. Tiek rakstīts iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanu, kuram obligāti pievieno maksājuma kvīti par eksāmena kārtošanu. To iesniedz Oksanai Soročinai, 1-111. kabinetā, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, darba dienās no 08.00- 17.00 vai pa e-pastu.

 

 Sīkāka informācija pa tālruni:  26030416 vai e-pastā: oksana.sorocina@dbt.lv