LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem. Daugavpils būvniecības tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus ar vadošajām institūcijām savās jomās – biedrību „Latvijas Būvinženieru savienība”, biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, Valsts augu aizsardzības dienestu un biedrību “Latvijas Arhitektu savienība”- , kuras atzīst atbilstošu kvalifikāciju, piešķirot kvalifikācijas punktus vai izsniedzot apliecību.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI, DARBNĪCAS, MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2021. GADS.

Tēma

Īstenošanas datums

Ugunsdrošības noteikumi būvspeciālistiem.

24.03.2021.

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas.

15.04.2021.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās.

21.04.2021.

Jaunais standarts LVS 1061:2020 - Ģipša plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi.

22.04.2021.

Koka būvju ugunsdrošības prasības un risinājumi ar K2 60 kapsulācijas metodi atbilstoši LBN 201-15

31.04.2021.

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana, 3. daļa

06.05.2021.

Jaunās prasības LBN016-15 Būvakustika

12.05.2021.

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana.

18.05.2021.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

25.05.2021.

LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

26.05.2021.

Ugunsdrošības prasības būvspeciālistiem

28.05.2021.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos.

10.06.2021.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība.

17.06.2021.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana.

23.07.2021.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi.

19.08.2021.

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstuma.

30.08.2021.

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība.

15.09.2021.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos.

30.09.2021.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība.

13.10.2021.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā.

20.10.2021.

Ugunsdrošības noteikumi būvspeciālistiem.

28.10.2021

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši  ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana.

03.11.2021.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē.

30.11.2021.

Betona konstrukciju ugunsaizsardzība.

08.12.2021.

Ugunsdrošības noteikumi būvspeciālistiem.

15.12.2021.


Kontaktinformācija:
 

Daugavpils būvniecības tehnikums

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Alīna Daugste

Tālr. 20585485, e-pasts: pic@dbt.lv