Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem. Daugavpils būvniecības tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus ar vadošajām institūcijām savās jomās – biedrību „Latvijas Būvinženieru savienība”, biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, Valsts augu aizsardzības dienestu un biedrību “Latvijas Arhitektu savienība”- , kuras atzīst atbilstošu kvalifikāciju, piešķirot kvalifikācijas punktus vai izsniedzot apliecību.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI, DARBNĪCAS, MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2022.GADS.

Tēma

Īstenošanas datums

Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole

12.01.2022.

Koka konstrukciju ugunsdrošība

19.01.2022.

Satiksmes organizācija un tas tehniskie līdzekļi

02.02.2022.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

09.02.2022.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

16.02.2022.

Betona konstrukciju ugunsaizsardzība

23.02.2022.

Ugunsdrošības noteikumi būvspeciālistiem

28.02.2022.

Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas

02.03.2022.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

09.03.2022.

Ēku gaiscaurlaidība - energoefektivitātes kvalitātes rādītājs

06.04.2022.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība

20.04.2022.

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

11.05.2022.

Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole

18.05.2022.

Jaunais standarts LVS 1061:2020 - Ģipša plāksnes un ģipša plākšņu sistēmas. Plānošanas un lietošanas noteikumi

26.05.2022.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

02.06.2022.

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas

08.06.2022.

Jaunās prasības LBN016-15 Būvakustika

15.06.2022.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

06.07.2022.

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

27.07.2022.

Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā

18.08.2022.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

25.08.2022.

Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs

30.08.2022.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

06.09.2022.

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība

14.09.2022.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos.

30.09.2022.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

05.10.2022.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība.

12.10.2022.

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

28.10.2022.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr.238, dokumentācijas sagatavošana.

03.11.2022.

Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas

16.11.2022.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

30.11.2022.

Betona konstrukciju ugunsaizsardzība

09.12.2022.

Koka konstrukciju ugunsdrošība. Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas

20.12.2022.
Kontaktinformācija: 

Daugavpils būvniecības tehnikums

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Alīna Daugste

Tālr. 20585485, e-pasts: pic@dbt.lv