LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Daugavpils Būvniecības Tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences ,praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem . Daugavpils Būvniecības tehnikums 2020. gada 28. janvārī noslēdza Sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu  Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā. 2020. gada 27. aprīlī noslēdza Sadarbības līgumu ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), 2020. gada 14. maijā noslēdza Sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI , DARBNĪCAS , MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2021. GADS.

Tēma:

Īstenošanas  datums

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība.

28.01.2021

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 2.daļa

04.02.2021

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē.

11.02.2021

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3.daļa

17.02.2021

Koka konstrukciju ugunsdrošība

25.02.2021

Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole.

03.03.2021

Ugunsdrošības noteikumi                  būvspeciālistiem.

24.03.2021

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas.

15.04.2021

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās.

21.04.2021

Būvdarbu tāmju sagatavošanas pamati

07.05.2021

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana.

18.05.2021

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos.

10.06.2021

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība.

17.06.2021

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana.

23.07.2021

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi.

19.08.2021

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstuma.

30.08.2021

Kontaktinformācija:

Daugavpils Būvniecības tehnikums

Pieaugušo izglītības centra vadītāja

Jeļena Fedosejeva

Tālr. 24400776, e-pasts: jelena.fedosejeva@dbt.lv