Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi

2015./2016. MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS grupā D-K/ESF

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – Projekts) ietvaros, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001, 2016.gada 30.jūnijā PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” Izglītības programmas īstenošanas vietā "Dagda" svinīgā noskaņā 18 izglītojamie pabeidza savas profesionālās mācības un saņēma ilgi gaidītās profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Latvijā ir kļuvis vairāk radošu, mērķtiecīgu un prasmīgu speciālistu, kuri ar izcilām un teicamām sekmēm pabeidza programmu Ēdināšanas pakalpojumi 32a 811 02 1 kvalifikācijā “Konditors”.

Visi absolventi saņēma grāmatas, kuras noderēs izvēlētajā profesionālajā ceļā un brīvajā laikā.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” vadības un kolektīva vārdā gribam novēlēt mūsu absolventiem sirsnīgus vārdus:

 

Lai vienmēr tu tā cauri ietu šai dzīvei,

Visu uzveicot, un galvu, pilnu domu spietu,

Pret sauli augstu paceļot!

/Valdis Grēviņš/

Fotogalerija:

           Izlaidums IPĪV "Dagda"

« atpakaļ