Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi

2015./2016.MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS Grupās 05/ESF, 0-15/1.ESF

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – Projekts) ietvaros, vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001, 2016.gada 29.jūnijā Daugavpils kultūras pilī svinīgā noskaņā 39 izglītojamie pabeidza savas profesionālās mācības un saņēma ilgi gaidītās profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Latvijā ir kļuvis vairāk radošu, mērķtiecīgu un prasmīgu speciālistu, kuri ar izcilām un teicamām sekmēm pabeidza programmu Būvdarbi 32a 582 01 1 kvalifikācijā “Sausās būves montētājs” (19 izglītojamie), programmu Būvdarbi 32a 582 01 1 kvalifikācijā “Apdares darbu strādnieks” (20 izglītojamie).

Visi absolventi saņēma grāmatas, kuras noderēs izvēlētajā profesionālajā ceļā un brīvajā laikā. Izcilākie absolventi programmā Būvdarbi 32a 582 01 1, kvalifikācijā “Sausās būves montētājs” saņēma sertifikātus un dāvanas no PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” sadarbības partnera sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Knauf” (“KNAUF AKADĒMIJA”).

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Būvniecības tehnikums” vadības un kolektīva vārdā gribam novēlēt mūsu absolventiem sirsnīgus vārdus:


Lai vienmēr tu tā cauri ietu šai dzīvei,

Visu uzveicot, un galvu, pilnu domu spietu,

Pret sauli augstu paceļot!

/Valdis Grēviņš/,


Fotogalerija:

 
Izlaidums Daugavpils Kultūras pilī


« atpakaļ