Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi

Meistarklase "Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana"

 
 

Projekts līdzfinansēts Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas ietvaros

Meistarklase “Dīzeļdzinēju jaudas palielināšana”

Sakarā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkuma „Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs” ID Nr.VIAA 2016/11 ESF rezultātiem (iepirkuma 9.daļa) Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 ietvaros, no 2016.gada 14.jūnija līdz 2016.gada 16.jūnijam Profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums” notika trīs dienu meistarklase - “Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana”, kur priekšmets ir profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem. Meistarklases īstenošanai tika pieaicināti sekojošo profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie:
 
Profesionālās izglītības iestādes nosaukums
Profesionālās izglītības programmas nosaukums
Iegūstamā kvalifikācija
Izglītības programmas ilgums, plānotais absolvēšanas datums
Plānotais izglītojamo (dalībnieku) skaits*
Piezīmes
Malnavas koledža
Autotransports
Autoatslēdznieks
1 gads/ 30.06.2016.
25
Pirmā dalībnieku grupa meistarklasē 14.06.2016.
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils Būvniecības tehnikums”
Autotransports
Autoelektriķis
1,5 gadi/ 30.03.2017.
19
Otrā dalībnieku grupa meistarklasē 15.06.2016.
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Daugavpils tehnikums”
Autotransports
Automehāniķis
1,5 gadi/ 30.10.2016.
18
Trešā dalībnieku grupa meistarklasē 16.06.2016.
*Tabulā norādīts maksimālais meistarklases dalībnieku skaits. Faktiskais dalībnieku skaits objektīvu iemeslu dēļ var būt mazāks.

Projekta izglītojamie uzzināja informāciju par tēmu “Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana”, kas sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tika piedāvāta prezentācija „Dīzeļdzinēju jaudas palielināšana”. Praktiskajā daļā projekta izglītojamie saņēma informāciju par:
 
 • Drošības instrukciju;
 • Vadības bloku atpazīstamību;
 • Bosch msa15 un edc15 vadības bloku konstrukciju;
 • Lodēšanas principiem;
 • Darbu ar programmatoru;
 • Informācijas iegūšanu, izmantojot K-Line;
 • Automobiļa Volvo v70 2,5Tdi jaudas palielināšanu.
 
Projekta meistarklases nobeigumā, izglītojamie varēja paši palielināt dīzeļdzinēja jaudu automobiļā Volvo v70 2,5Tdi.
Projekta meistarklases vadītājs - Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” profesionālās izglītības skolotājs un tehnikuma Autotransporta nodaļas vadītājs Konstantins Sarans.
Projekta meistarklases vadītāja asistents - Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils Būvniecības tehnikums” profesionālās izglītības skolotājs Aigars Veliks.
Projekta meistarklase notika Profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV – 5410, Latvijā.
 
 
 
 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros  projekts Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001
 
 
 
Fotogalerijas:
 
 1. Pirmā meistarklases diena – Malnavas koledža;
 2. Otrā meistarklases diena – PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
 3. Trešā meistarklases diena – PIKC “Daugavpils tehnikums”.
 4. Informācija masu medijos - grani.lv, youtube.com


« atpakaļ