Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ KA1

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolas sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000062410

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062402

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes macību nolūkos” profesionālās izglītības sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000006501

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes macību nolūkos” skolas sektora aktivitātes KA121 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000006492

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Vispārējās izglītības sektora projekts “Konkurētspējīga izglītība nākotnes profesionāļiem” (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077299)

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projekts „Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences kopā ar ERASMUS” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223)

 

"Daugavpils Būvniecības tehnikuma "Autodiagnostiķa", "Interjera noformētāja", "Arhitekta palīga" un "Apdares darbu tehniķa" kvalifikāciju izglītojamo profesionālās kompetences paaugstināšana, izmantojot ECVET ģeogrāfisko mobilitāti" (Nr.2019-1-LV01-KA116-060307)

 

„Nospraušanas veidi un aprēķinu metodika ģeodēzijā, ņemot vērā Austrijas un Latvijas metodisko analīzi un apkopojumu, izmantojot mācību priekšmetā „Ģeoloģijas un ģeodēzijas pamati”” (Nr. 2018-1-LV01-KA116-046913)