EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Nodaļas \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati - izlaidums nodarbinātām personām

 
 

2018.gada 6.jūlijā notika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2.kārtas īstenošanas ietvaros neformalās izglītības programmas “Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati” grupas SAM-841-08 izlaidums nodarbinātām personām.

 Neformālās izglītības programmas “Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati” (60 stundas) nodarbinātām personām tika nodrošinātas teorētiskās un praktiskās apmācībās ģeodēzisko pamatmērījumu, augstuma mērīšanas un izpraušanas, ka arī būves asu izspraušanas jomās.

Projekta ietvaros mācību maksu 90% apmērā sedza ES fondi un valsts, 10 % nodarbinātās personas līdzfinansējums.

Izsakam pateicību neformālās izglītības programmas “Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati” pasniedzējam Jānim Ancānam un grupas SAM-841-08 izglītojamajiem par ieguldīto darbu.


« atpakaļ